PREZENTARE
         Camera Agricolă a Judeţului Galaţi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, care are ca scop promovarea unei agriculturi durabile, moderne şi competitive, prin dezvoltarea exploataţiilor agricole, a fermelor familiale şi a bunelor practici din domeniu, precum şi prin valorificarea potenţialului agricol local. Această iniţiativă răspunde obiectivului de descentralizare a administraţiei publice prin integrarea specificului local, agricol şi forestier în procesul de elaborare a normelor proprii de funcţionare.
          Principalul obiectiv al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi îl reprezintă realizarea transferului de cunoştinţe de specialitate şi acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică necesară producătorilor agricoli din judeţul Galaţi. Faptul că, pe lângă consultanţa agricolă de specialitate şi cursurile de pregatire profesionala oferite producătorilor agricoli, această instituţie participă şi la întocmirea de proiecte pentru accesare de fonduri comunitare, reprezintă un nou gen de abordare a serviciilor publice oferite cetăţenilor de către instituţiile publice, prin care acestea din urmă se autosusţin, fără a apela excesiv la fondurile publice.
Domeniile ţintă în care acţionează Camera Agricolă a Judeţului Galaţi pentru asigurarea serviciilor de specialitate sunt: producţia vegetală, creşterea animalelor, mecanizarea agriculturii, prelucrarea produselor agricole, managementul exploataţiilor agricole, marketing, legislaţie în agricultură, constituirea asociaţiilor de producători, programe de finanţare pentru agricultură, dezvoltare rurală
           In economia judetului Galati, agricultura ocupa un loc important datorita suprafetei agricole si arabile exploatate, efectivelor de animale si pasari si potentialului tehnic in amenajari de imbunatatiri funciare si dotari tractoare si masini agricole. Pentru activitatile din agricultura, judetul Galati dispune de 358.456 ha, din care 289.800 ha arabil, 42.771 ha pasuni, 548 ha fanete, 23.050 ha vii si pepiniere viticole si 2.287 ha livezi si pepiniere pomicole. Judetul mai dispune de 44.881 ha paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, 13.047 ha luciu de ape si balti precum si 30.278 ha alte suprafete. Astfel, agricultura dispune de o serie de resurse naturale, care valorificate corespunzător, pot juca un rol important în dezvoltarea economico-socială a judetului Galati. In acest context, agricultura este de asemenea, un sector foarte important pentru economia regională: circa 40% din populaţia ocupată lucrează în acest sector, care contribuie cu 16% la PIB-ul regional. Terenurile cultivate reprezintă potenţial de dezvoltare în viitor. Putem vorbi astfel de legumicultorii din bazinul Tecuci si in special de comuna solar Matca cu cetatenii ei recunoscuti in toata tara romaneasca si chiar in Europa, despre legumicultorii din bazinul Galati (zona Badalan si com. Vanatori) si despre exploatatiile agricole care de ani buni obtin rezultate deosebite atat in productia vegetala cat mai ales in cea zootehnica.
             Performanta in agricultura galateana inseamnă, deopotriva, o viata mai buna pentru agricultori si lumea satului, securitate alimentara pentru toti romanii, un plus de legitimitate si competitivitate intre statele Uniunii Europene.

03.12.2010